JP VISOKO EKOENERGIJA: OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE VISOKOG

792

Obavještavamo korisnike plina da je došlo do prekida isporuke plina na teritoriji Grada Visokog. Službe Ekoenergije su na terenu i vrše popravku te se uspostava plina očekuje za dva sata. Hvala na razumjevanju.

JP Visoko Ekoenergija