Marketing

Javna ustanova „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko

Tel/fax: 032 738-644, 032 735-169  /  Žiro račun: BBI 1413565320030220

 

C   J   E   N   O   V   N   I   K

 (VAŽI OD 01.09.2018.)

 

 1. RADIO

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TRAJANJE SPOTA DO10 sek15 sek20 sek25 sek30 sek35 sek40 sek45 sek
CIJENA U KM5,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,00

Emitovanje reklamnog spota sa trajanjem dužem od 45 sekundi uvećava cijenu za 0,40KM/sekunda.

 

 1. POPUSTI DIREKTNIM KLIJENTIMA (ovaj popust isključuje AGENCIJSKI RABAT)
Broj jednokratnih emitov.90+120+180+250+500+800+1200+1600+
POPUST-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%

 

 1. AGENCIJSKI RABAT =35% (ovaj rabat isključuje POPUST DIREKTNIM KLIJENTIMA)

 

 1. SPONZORSTVO – EMITOVANJE MASKE TRAJANJA DO 8 SEKUNDI – CIJENE ZA 1 MJESEC
VREMENSKA PROGNOZAdnevno 6 termina (1x ispred, 1x poslije) =12 emitovanja dnevno890,00
VREMENSKA PROGNOZAdnevno 3 termina (1x ispred, 1x poslije) =  6 emitovanja dnevno590,00
TAČNO VRIJEMEdnevno 6 termina = 6 emitovanja dnevno690,00
STANJE NA PUTEVIMAdnevno 6 termina (1x ispred, 1x poslije) =12 emitovanja dnevno890,00
JUTARNJI PROGRAM10 emitovanja u periodu od 07:00 do 10:00 sati890,00
PODNEVNI PROGRAM10 emitovanja u periodu od 11:00 do 14:00 sati890,00
SPORTSKE VIJESTI4 dana u sedmici, 3x vijesti dnevno (3 emit. po emisiji +3 najave)890,00
POPUST-5%  na 3+ mjeseca-10%  na 6+ mjeseci-15%  na 9+ mjeseci-20%  na 12 mjeseci
POPUST nije važeći ako se obračunava AGENCIJSKI RABAT

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku)150,00
RADIO REPORTAŽA / EMISIJA (cijena po minuti) (produkcija i emitovanje)9,00

 

 1. OSTALA EMITOVANJA
EMITOVANJE PR SAOPŠTENJA U TRAJANJU DO 2 MINUTA40,00
MALI OGLAS (emituje se 3 x dnevno u periodu 7 dana) – samo za fizička lica15,00
SPONZORSTVO OSTALIH EMISIJA (po jednoj emisiji)120,00
 1. TELEVIZIJA

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TERMIN EMITOVANJAT1T2T3T4T5T6
CIJENA KM/sekunda0,500,801,402,01,801,60

 

 1. POPUSTI DIREKTNIM KLIJENTIMA (ovaj popust isključuje AGENCIJSKI RABAT)
Vrijednost emitov. po cijenama iz B.1. (u KM)1.500,00 +2.500,00 +3.500,00 +4.500,00 +5.900,00 +7.900,00 +9.900,00 +
POPUST-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%

 

 1. AGENCIJSKI RABAT =35% (ovaj rabat isključuje POPUST DIREKTNIM KLIJENTIMA)

 

 1. SPONZORSTVO – EMITOVANJE SPOTA PRIJE I POSLIJE EMISIJE SA NAJAVOM – CIJENE ZA 1 EMISIJU
TV EMISIJEIZ PRODUKCIJE TV VISOKO (po jednoj emisiji)160,00
SPORTSKE EMISIJEIZ PRODUKCIJE TV VISOKO (po jednoj emisiji)100,00
POPUST-5%  na 3+ mjeseca-10%  na 6+ mjeseci-15%  na 9+ mjeseci-20%  na 12 mjeseci
POPUST nije važeći ako se obračunava AGENCIJSKI RABAT

 

 1. PRODUKCIJA, PR, ostalo
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku)250,00
TV REPORTAŽA / EMISIJA (po jednom satu angažmana ekipe na snimanju u postprodukciji)150,00

 

 1. OSTALA EMITOVANJA
TV REPORTAŽA / EMISIJA (cijena po minuti)40,00
EMITOVANJE PR SAOPŠTENJA U TRAJANJU DO 2 MINUTA60,00
TELOP (bez glasa) – jedno emitovanje (trajanje 20 sekundi)15,00
TELOP (sa glasom) – jedno emitovanje (trajanje 20 sekundi)20,00
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), studijska emisija, bez kontakta gledalaca (cijena po minuti)22,00
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), studijska emisija, sa kontaktom gledalaca (cijena po minuti)25,00
TV STRANE (cijena za jedan mjesec)250,00
Web portal, banner (cijena za jedan mjesec)150,00

 

NAPOMENA: U CIJENU NIJE URAČUNAT PDV

Direktorica
Mensura Alibegović                                                           

Predsjednica UO
Jasmina Lemeš

 

Javna ustanova „Centar za kulturu i informisanje“ Visoko

Tel/fax: 032 738-644, 032 735-169  /  Žiro račun: BBI 1413565320030220

 

C   J   E   N   O   V   N   I   K

POLITIČKOG OGLAŠAVANJA ZA 2018. godinu

 

 1. RADIO

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TRAJANJE SPOTA DO10 sek15 sek20 sek25 sek30 sek35 sek40 sek45 sek
CIJENA U KM5,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,00

Emitovanje reklamnog spota sa trajanjem dužem od 45 sekundi uvećava cijenu za 0,40KM/sekunda.

 

 1. ZAKUP PROGRAMSKOG PROSTORA
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE)TRAJANJE DO 3 MINUTA60,00 KM
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE)TRAJANJE DO 6 MINUTA120,00 KM
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE)TRAJANJE DO 9 MINUTA180,00 KM
PR SAOPŠTENJATRAJANJE DO 2 MINUTA40,00 KM
PR SAOPŠTENJATRAJANJE DO 3 MINUTA60,00 KM

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku)150,00 KM

 

 1. TELEVIZIJA

 

 1. CIJENA EMITOVANJA REKLAMNOG SPOTA / OGLASA
TERMIN EMITOVANJATV-P1TV-P2TV-P3TV-P4TV-P5
CIJENA KM/sekunda0,500,801,401,801,60

 

 1. ZAKUP PROGRAMSKOG PROSTORA
PROMOCIJA (PREDSTAVLJANJE), emitovanje snimljenog (gotovog) promotivnog materijala (cijena po minuti)22,00 KM
PR SAOPŠTENJA – TRAJANJE DO 2 MINUTA60,00 KM
PR SAOPŠTENJA – TRAJANJE DO 3 MINUTA90,00 KM
TV STRANE (cijena za jedan mjesec)250,00 KM

 

 1. PRODUKCIJA
REKLAMNI SPOT / OGLAS (naručilac rješava pitanja autorskih prava na tekst i muziku)250,00 KM

 

NAPOMENE:

– U CIJENU NIJE URAČUNAT PDV, OBAVEZNA NARUDŽBENICA, PLAĆANJE AVANSNO.