Petak, 21 Juna, 2024

Javna ustanova ‘Centar za kulturu, sport i informisanje’ Visoko
Radio-televizija Visoko

TV Visoko:
Tel: 032/738-554

Radio Visoko:
Tel: 032/736-751

Sjećanja
Tel: 032 /738-644
Mob/viber: 061/935-810

Marketing
Tel: 061/935-820

redakcijartvvisoko@gmail.com