Kontakt informacije

JU Centar za kulturu i informisanje Visoko
”Radio-televizija Visoko”

Direktor / marketing:
Tel: 032/465-597

Administracija:
Tel: 032/738-644

TV Visoko:
Tel: 032/735-169

Radio Visoko:
Tel: 032/736-751

Redakcija TV Visoko:
Tel: 032/738-554

redakcijartvvisoko@gmail.com