Kontakt informacije

Javna ustanova ‘Centar za kulturu, sport i informisanje’ Visoko
Radio-televizija Visoko

Direktorica Amila Koso
Telefon: 061/703-443

Radio Visoko:
Tel: 032/736-751

Redakcija TV Visoko:
Tel: 032/738-554

Sjećanja
Tel: 032 /738-644

redakcijartvvisoko@gmail.com