ZAVIČAJNI MUZEJ VISOKO U BALKANSKOJ ZAJEDNICI MUZEJA

205

Tokom 2021. i 2022. godine Narodni muzej u Kikindi (Republika Srbija), Zavičajni muzej Knjaževac (Republika Srbija), Memorijalni centar holokausta makedonskih Jevreja (Severna Makedonija) i Zavičajni muzej Visoko (Bosna i Hercegovina) biće uključeni u regionalni projekt osmišljen u cilju unapređenja pristupačnosti muzejskih programa i aktivnosti osobama sa invaliditetom.

Ovu regionalnu inicijativu pokrenula je Milena Milošević Micić, muzejska savetnica i istoričarka umetnosti iz Zavičajnog muzeja Knjaževac u saradnji sa koleginicama iz Bitole i Sarajeva. 

Projekt će se realizovati kroz niz aktivnosti, a prvi korak u unapređenju pristupačnosti muzeja je identifikacija postojećih barijera koje stoje na putu inkluzije osoba sa invaliditetom u muzejske programe i aktivnosti. Uz izradu studije pristupačnosti za svaki od četiri muzeja, projekt obuhvata i sledeće aktivnosti:

  1. obuke i razmene iskustava,
  2. izrada digitalnih elemenata, kao što su QR kodovi, 
  3. izrada audio-video materijala sa tumačenjem na maternjem, engleskom i znakovnom jeziku,
  4. izrada taktilnih elemenata za slabovide i slepe,
  5. izrada materijala na Brajevom pismu u cilju interpretacije delova zbirki muzeja,
  6. nabavke didaktičkih pomagala i igračaka,
  7. priprema i izrada website-a sa interaktivnom mapom muzeja na Balkanu,
  8. izrade 3D modela predmeta iz muzejskih zbirki,
  9. nabavke opreme (po dva tableta sa slušalicama za svaki muzej koji učestvuje),
  10. organizacija međunarodnog treninga (webinara). 

Sve projektne aktivnosti biće realizirane u saradnji sa stručnjacima iz četiri partnerska muzeja i predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom. Projektni tim čine četiri muze, članice Balkanske mreže muzeja: Aida Vežić, Aida Mia Brülisauer, Irena Ružin i Milena Milošević Micić.

„Jako sam srećna da ću kroz ovaj projekat biti u prilici podeliti svoje iskustvo i znanje koje sam stekla kao članice Balkanske grupe za pristupačnost muzeja. Već pet godina provodim reviziju pristupačnosti muzeja u cijeloj regiji i imala sam privilegiju učiti od najboljih u ovoj oblasti“ izjavila je članica tima Irena Ruzin iz Bitole.

Projekat “Unapređenje pristupačnosti muzeja na Balkanu za osobe sa invaliditetom” (Making Balkans Museums More Accessible to Persons With Disabilities) finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu kroz Alumni Small Grants Program.