Visočanin Asif Šabanović među 2 posto svjetskih naučnika s najvećim utjecajem citiranosti

308

Jedan od najvećih svjetskih izdavača naučne literature ELSEVIER BV objavio je 19. oktobra popis 2 posto naučnika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti pod originalnim naslovom: “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”.

U članku koji je objavio Elsevier i koji potpisuju profesori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack i Jeroen Baas s Univerziteta Stanford u Kaliforniji (SAD) objavljen je popis 2 posto naučnika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti u toku cjelokupne karijere i u toku 2020. godine, koji je baziran na naučnoj analizi podataka dostupnih u Elsevierovoj citatnoj i bibliografskoj bazi SCOPUS grupe istraživača s Univerziteta Stanford.

Na aktuelnom popisu naučnika koji su među 2 posto najboljih na svijetu po utjecaju citiranosti u karijeri nalaze se i četiri člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, i to:

*Akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, Odjeljenje tehničkih nauka
*Akademik prof. dr. Dejan Milošević, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka
*Akademik prof. dr. Asif Šabanović, Odjeljenje tehničkih nauka
*Akademik prof. dr. Enver Zerem, Odjeljenje medicinskih nauka

Autori studije navode da se često krivo interpretira utjecaj citiranosti svjetskih naučnika te su u cilju dostizanja maksimalne objektivnosti kreirali javno dostupnu bazu podataka s više od 100.000 vodećih naučnika svijeta, gdje su koristeći načela umjetne inteligencije koja se bave oblikovanjem algoritama sagledali niz parametara važnih za objektivno vrednovanje svakog pojedinačnog naučnika.

Isto tako, autori posebno ističu važnost razlikovanja pojmova broja citiranosti te utjecaja citiranosti. Dostupna baza podataka sadrži standardizirane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom koautorstvu, citatima članaka na različitim pozicijama autora u analiziranom članku i skupnom pokazatelju utjecaja citiranosti.

Naučnici su klasificirani u 22 naučna područja i 176 naučnih grana. Za sve naučnike koji su objavili najmanje 5 radova dati su i procenti specifični za naučno polje i naučnu granu. Podaci za cijelu karijeru ažurirani su do kraja 2020. godine.

Odabir se zasniva na prvih 100.000 prema c-skoru (sa i bez samocitata) ili na procentnom rangu od 2 posto najcitiranijih. Metodologija koja je korištena tokom izrade popisa naučnika s najvećim utjecajem citiranosti je objavljena u naučnom časopisu Plos Biology 2020. godine.

Finalno je poimenično navedeno 2 posto naučnika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti kako u karijeri tako i za 2020. godinu.

RTV Visoko/Visoko.co.ba/Klix.ba