Uklanjanje azbesta sa krova zgrade KS-77 na adresi Dahirovac br. 2

160

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše stanovništvo i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata  u gradu Visoko, da je danas navedena služba počela izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-77 na adresi Dahirovac br. 2.

Radove izvodi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 10.916 KM.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 280 m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, izrada i ugradnja trapezastog lima TR 30/0,50 mm, izrada i ugradnja samara, izrada i ugradnja oluk lajsne, izrada i ugradnja linijskih snjegobrana, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, izrada i ugradnja vertikalnih oluka i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

RTV Visoko/JKP Visoko