Obavještenje iz OŠ “Kulin Ban” Visoko

376

OBAVJEŠTENJE O POČETKU NASTAVE
Drugo polugodište školske 2020/2021. godine počinje u ponedjeljak, 25.01.2021. godine.

Nastava u I smjeni počinje u 7:30h
I SMJENA : VII1,2,3-grupa A; VIII1,2,3; I4,II1,2,3; III2,4; IV1,2,3;

Nastava u II smjeni počinje 12:20h
II SMJENA: VI1,2,3-grupa A; IX1,2,3; I1,2,3; II3,4; III1,3; V1,2,3- grupa A.

Sva odjeljenja kod kojih nisu naznačene grupe dolaze u cijelosti. Učenici ulaze u školu prema važećem rasporedu na iste ulaze kao i u I polugodištu. Prevoz za učenike odvija se kao i u prvom polugodištu. I dalje se primjenjuju epidemiološke mjere za učenike: obavezno nošenje maski, mjerenje temperature i dezinfekcija ruku.

Učenici sa teškoćama u razvoju nisu obavezni pohađati redovnu nastavu te će nastavu i dalje pratiti online.

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima imaju mogućnost da i dalje nastavu prate online uz potpisivanje izjave roditelja i adekvatnu medicinsku dokumentaciju.

Uprava škole svim učenicima, roditeljima i zaposlenicima želi sretan početak drugog polugodišta!