Najava 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

319

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 3. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko
saziv 2020 – 2024 godina održati 29.01.2021. godine (petak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati sa sljedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1. Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće i 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

 2. Nacrt budžeta Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 1.   Nacrt  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika
 1. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 1. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu
  IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
 1. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2021. godinu
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 1. Prijedlog odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja  i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko
  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika
 1. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

8.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 350 KO Gorani

8.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 11 KO Buci , k.č. 16 KO Buci i k.č. 30 KO Buci

8.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 395 KO Gorani

8.4. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 672/1 i k.č. 673 KO Tušnjići

8.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom sudu Visoko za upis prava korištenja na nekretnini  k.č. 74/2 KO Kula Banjer
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko
  IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog  vijeća Visoko
 1. Prijedlozi odluka o Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

10.1. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice Gradske izborne komisije Visoko

10.2Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika Gradske izborne komisije Visoko
IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

 1.   Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

r/bKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja26.01.2021.15:30
2.Komisija za statut i propise26.01.2021.16:00
3.Komisija za društvene djelatnosti27.01.2021.14:30
4.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju27.01.2021.15:00

Press Grada Visoko