U KSC “Mladost” održan sastanak klubova tradicionalnog karatea u BiH

177

U subotu, 23. januara, u visočkoj sportskoj dvorani “Mladost” održan je sastanak klubova tradicionalnog karatea u BiH.

Razgovaralo se o realizovanim aktivnostima i projektima koje je UO TKA BiH  usvojio u Januaru 2020. godine i razlozima zbog kojih mnogi od planiranih takmičenja nisu realizovana.

Na sastanku je usvojen kalendar takmičenja zaključno do Septembra 2021. godine, vodeći  se činjenicom da kriza izazvana pojavom pandemije Covid -19  još uvijek traje.

Nezaobilazna tema sastanka bila je i diskriminacija prema klubovima i takmičarima tradicionalnog karatea, nepriznavanjem postignutih takmičarskih rezultata prilikom prijave za izbor najuspješnijih  sportista i sportskih radnika u ZDK za 2019. godinu, a posebno o uskraćivanju materijalne podrške  klubovima TKA BIH, za sportske aktivnosti  od strane nadležnog ministarstva, a koja se pripisuje pomoćniku za sport u pomenutom  ministarstvu.

Prisutni delegati su izrazili zabrinutost djelovanjem uposlenika u državnim institucijama, diskriminacijom i uskraćivanjem prava zajamčenih Ustavom i Zakonima BiH, osudivši ovakvu vrstu ograničavanja.

Zbog navedenih razloga vodila se duga diskusija, te je data  puna podrška i saglasnost Upravnom Odboru TKA BiH da preko svog pravnog zastupnika nastavi pokrenute pravne procedure na svim nivoima.

Nakon završenog sastanka održano je polaganje za KYU i DAN karate zvanje.

  • Za 1. KYU  (1 kandidat)
  • Za 1. DAN (13 kandidata)
  •  Za 4. DAN  (1 kandidat)

Također verifikovana su ranije stečena zvanja za:

  • 3. DAN. (1 kandidat)
  • 4. DAN. (1 kandidat)

Komisija TKA BiH u sastavu Građan Redžep (8. DAN), Grbić Salih (8. DAN) i Dragan Spasojević (6. DAN) je za najboljeg kandidata na polaganju proglasila Zekotić Farisa, člana karate kluba “Mostar” iz Mostara.

Upravni Odbor TKA BiH ovim putem upućuje čestitke za uspješno položene ispite svim kandidatima, a također i njihovim učiteljima.