14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA U ČETVRTAK 27. JANUARA

251

14. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina će se održati

27.01.2022. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati.

                                    D N E V N I    R ED

  1. Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.    Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 3.    Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

               IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  4.    Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2022.godinu

               IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  5.    Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

   5.1   Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine k.č. 1613/E2 KO Visoko

   5.2.  Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za gradnju Medžlisu Islamske zajednice Visoko

             IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

  6.    Prijedlog odluke o dodjeli mandata  članu Savjeta Mjesne zajednice Orašac

             IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

  7.    Prijedlog odluke o organizaciji službi Grada Visoko

            IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

   8.    Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji          službi Grada Visoko

            IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

  9.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na  izmjene Cjenovnika  roba  i  usluga JP     ”Visoko     Ekoenergija” d.o.o. Visoko

           IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

10.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na smanjenje cijene gasa za domaćinstva

           IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 11.    Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021.godinu

         IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko                               

 12.    Vijećnička pitanja i inicijative