Završni radovi na krečenju stubišta u zgradama na području grada Visoko

259

Ovih dana JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata intezivno privodi kraju realizaciju radnih aktivnosti, koje se odnose na krečenje stubišta u svim objektima kolektivnog stanovanja – zgradama na području grada Visoko.

Realizacija radova na navedenom projektu podržana je od strane JP “Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

Nadležna služba realizaciju radova na krečenju stubišta u zgradama na području grada Visoko vrši od septembra prošle godine nakon što je potpisan Ugovor između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i JP “Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko, a koji se odnosi na reklamiranje aktivnosti JP “Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko.

Aktivnosti na krečenju stubišta u svim zgradama na području grada Visoko potpuno je BESPLATNO, te se neće vršiti naplata uređenja stubišta sa računa etažnih vlasnika.