ZAPOČEO PROJEKAT EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA GRAĐANA VISOKOG KROZ PLASTENIČKU PROIZVODNJU POVRĆA

590

Potpisivanjem ugovora sa 20 građana Visokog započeo je Projekat ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća.

Ukupna vrijednost Projekta je preko 60 hiljada KM (Grad Visoko je sufinansirao 40%, organizacija Muslim Aid, također, 40% i 20% sami korisnici).

Gradonačelnik Mirza Ganić je podsjetio da je Grad Visoko budžetom za tekuću godinu planirao 270 hiljada KM za podršku poljoprivrednoj proizvodnji te naglasio da su paralelno planirana određena finansijska sredstva za saradnju sa međunarodnim Organizacijama i višim nivoima vlasti prilikom realizacije sličnih Projekata.

U tom kontekstu, pojasnio je Ganić, oko 300 hiljada KM će biti implementirano u poljoprivredu, a današnje potpisivanje ugovora predstavlja realizaciju jednog od Projekata u čijem sufinasiranju učestvuje međunarodna organizacija Muslim Aid.

Ganić očekuje da će Projekat polučiti dobar rezultat u smislu poticanja građana da se bave plasteničkom proizvodnjom i posebno ističe zadovoljstvo činjenicom da je postupak proveden potpuno transparentno i da su podršku dobili oni građani koji su je zaista zaslužili.

Edina Šehić Sali – direktorica NVO Muslim Aid javnost je informisala da je 20 korisnika dobilo plastenik od 100 kvadrata sa sistemom za navodnjavanje i sadnim materijalom za proizvodnju povrća u plastenicima tokom proljeća i ljeta.

Zahvalila se visočkoj Gradskoj upravi na besprijekornoj saradnji tokom proteklih devet godina uz očekivanje da će ista biti nastavljena.

Korisnici Projekta koji su zaključili ugovore, jednoglasno su istaklli zadovoljstvo i zahvalnost, uz obećanje da će uložiti maksimalan trud kako bi Projekat bio implementiran na pravi način, što bi stvorilo pretpostavke da u bliskoj budućnosti očekuju i podršku sa Kantonalnog nivoa vlasti.

Slaven Mirković