Utorak, 16 Jula, 2024

ZABORAVLJENO SELO KALJUNI U MZ PODVINCI ĆE USKORO DOBITI ASFALT

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke nastavlja sa realizacijom još jednog projekta iz Programa kapitalnih ulaganja u putnu infrastrukturu zaboravljenih sela iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a to je rekonstrukcija puta u naselju Kaljuni, MZ Podvinci.

Nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljniji izvođač radova izabrana je Grupa ponuđača: „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

U okviru ugovorenih radova vršit će se skidanje postojeće kolovozne konstrukcije, zatim planiranje i valjanje postojeće površine kolovoza i izrada novog tamponskog sloja. Uporedo će se raditi na iskopu odvodnih jaraka. Potom će se pristupiti asfaltiranju puta asfaltom debljine 7 cm, ukupne kvadrature od 800 m2, prosječne širine 2,5 m.

 

Nasipanjem banikina prosječne širine 0,5 m završit će se radovi na navedenom projektu.

Rok za izvođenje radova je 21 dan od dana uvođenja u posao.

Izvođenje radova je prema utvrđenoj dinamici i propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije