Četvrtak, 18 Aprila, 2024

VLADA ZDK UTVRDILA NACRT ZAKONA O TURIZMU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je danas Nacrt zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona i uputila u skupštinsku proceduru.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH je prestao da važi 2015. godine, tako da predmetna oblast turizma koja reguliše rad turističke zajednice i promociju turizma trenutno nije uređena drugim propisima.

Iz navedenih razloga, kao i tendencije donošenja novih propisa u pojedinim kantonima za oblast turističke djelatnosti kojim se drugačije ili detaljnije uređuju i pitanja pružanja usluga u turizmu općenito, kao i potrebe definisanja i uređenja novih pitanja koja postojećim Zakonom o turističkoj djelatnosti nisu obuhvaćena, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona je pripremila tekst Nacrta zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici utvrdila Nacrt zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona.

Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona objedinjuje i uređuje oblast obavljanja turističke djelatnosti i oblast uspostavljanja, finansiranja i djelovanja turističkih zajednica, odnosno istim se jedinstveno za područje Zeničko-dobojskog kantona uređuje planiranje i razvoj turizma, uslovi i način obavljanja turističke djelatnosti i turistički subjekti, turističke agencije, turistički vodič, turistički pratilac, turistički animator, usluge u turizmu, promocija i unapređenje turizma, turističke zajednice za promociju turizma, boravišna taksa, turistička signalizacija, inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Nacrtom predviđa osnivanje Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona, te je omogućeno i osnivanje općinskih/gradskih turističkih zajednica, a što ranije zakonsko rješenje nije dozvoljavalo. U cilju koordinacije aktivnosti između Turističke zajednice Kantona i turističkih zajednica općina/gradova, propisano je i formiranje Turističkog vijeća kojeg će činiti direktor Turističke zajednice Kantona, direktori ili ovlašteni predstavnici općinskih/gradskih turističkih zajednica odnosno općina/gradova, te jedan predstavnik Ministarstva.

Definisano je i finansiranje Turističke zajednice Kantona, na način da su prihodi Turističke zajednice prihodi iz budžeta osnivača, prihodi ostvareni preraspodjelom boravišne takse, prihodi od obavljanja djelatnosti, prihodi po osnovu učešća u posebnim domaćim i međunarodnim programima saradnje, prihodi od donacija, kreditna zaduženja uz prethodnu saglasnost osnivača, prihodi iz drugih izvora.

Ministar za privredu Zlatko Jelić naglašava da usvojeni nacrt Zakona o turizmu ne propisuje obavezu privrednih subjekata za plaćanja članarine turističkim zajednicama, a što je predstavljalo jedan od niza parafiskalnih nameta koji dodatno opterećuju privrednike – pravna i fizička lica.

-Predloženo zakonsko rješenje značajno će doprinijeti unapređenju i bržem razvoju turizma, kroz podizanje ukupne turističke ponude Kantona, te aktivnijem sudjelovanju Kantona u razvoju turističke djelatnosti, kvalitetnijem finansijskom nadzoru, povećanju učinkovitosti sistema, boljoj koordinaciji, svrsihodnijem trošenju sredstava, zakonitosti rada turističkih subjekata, promociji turističkog proizvoda i povećanju stručnosti zaposlenih u oblasti turizma, a u konačnici kvalitetnijem turističkom proizvodu – rekao je ministar Jelić.

Press služba ZDK

povezani članci

POPULARNO