Četvrtak, 29 Februara, 2024

NA 13. SJEDNICI VIJEĆNICI JEDNOGLASNO USVOJILI PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2022. GODINU

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko danas je održana i posljednja, 13. po redu ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Visoko, a najvažnija tačka ove sjednice, Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2022.godinu jednoglasno je usvojena. Sjednici su prisustvovala ukupno 23 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, dok je sjednicu zbog obaveza nakon sedme tačke dnevnog reda napustio vijećnik Nedžad Mehmedagić, a odustni su bili vijećnici Esad Semić i Nedim Hurem.

1. Tačka dnevnog reda Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 23 glasa ZA. Jednoglasno su usvojene i naredne dvije tačke dnevnog reda; Prijedlog  budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu, te Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu. Budžet Grada Visoko za narednu, 2022.godinu iznosi 24.095.000,00 KM, a završnu riječ, kao i odgovore na pitanja vijećnika ponudio je gradonačelnik Mirza Ganić. Pojasnio je sva pitanja, posebno pitanja koja su se odnosila na Gradsku biblioteku i Zavičajni muzej, kao i finansiranje Galerije „Likum 76“, a među odgovorima je bio i odgovor na pojeftinjenje cijene vode, kao i priključka vode. Prema riječima gradonačelnika Ganića novoimenovani direktor JKP „Visoko“ je poziciju preuzeo prije desetak dana i slijede detaljne analize koje obuhvataju poslovanje preduzeća, ali i mogućnosti pojeftinjenja usluga. Grad Visoko je izdvojio iznos od 500.000 KM kao subvenciju i podršku smanjenju cijene vode i priključka vode, a u kojoj mjeri će doći do pojeftinjenja znat će se uskoro, nakon što se izvrše sve analize. Bilo je govora i o kapitalnim ulaganjima, a gradonačelnik se na kraju ovog obraćanja zahvalio vijećnicima koji su odlučili jednoglasno izglasati i podržati Budžet Grada Visoko za 2022.godinu.

  4. Tačka dnevnog reda – Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i  kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu jednoglasno je usvojena, a jednoglasnu podršku su dobile i naredne tačke dnevnog reda današnje sjednice: 5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2022.godinu,  6. Prijedlog programa utroška sredstava za tekuće održavanje na području Grada Visoko   za 2022. Godinu, 7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganjasredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na   području Grada Visoko za 2022. Godinu, 8.Prijedlog odluke o komunalnim taksama Grada Visoko, 9.      Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i 10.   Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti; 10.1   Prijedlog odluke o kupovini k.č. 3456/2 KO Visoko; 10.2.  Prijedlog odluke o diobi  i razvrgnuću suvlasništva k.č. 342 KO Gračanica

11.  Tačka dnevnog reda – Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2022. Godinu usvojena je sa 21 glasom ZA i jednim uzdržanim, 12. – Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o održavanju i korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Visoko je usvojena jednoglasno, a

13. Tačka dnevnog reda- Prijedlog odluke o subvencioniranju i davanju saglasnosti za promjenu cijene gasa je usvojena sa 18 glasova ZA i 4 uzdržana. Gradonačelnik Ganić je pojasnio i ovu tačku dnevnog reda istaknuvši kako je u novembru i decembru došlo do povećanja cijene plina, te je odlučeno da se subvencioniranjem amortizuje poskupljenje prema našim građanima i ne dođe do retroaktivnog poskupljenja. Što se tiče samog poskupljenja cijene plina koje diktiraju cijene na svjetskom tržištu, ono neće biti u istom omjeru za sve kategorije potrošača, ali će Grad Visoko sa JP „Visoko Ekoenergija“ pratiti situaciju, te u skladu s mogućnostima i u narednom periodu djelovati, kako povećanje cijene ne bi potpuno palo na pleća građanima. I posljednje dvije tačke dnevnog reda, 14. – Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za povlačenje tužbe protiv JP “ Veterinarska stanica” d.o.o Visoko i 15.Prijedlog zaključka o davanju  ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o Visoko za održavanje vanredne skupštine, usvojene su jednoglasno sa 22 glasa ZA, da bi na samom kraju ostala i 16. tačka dnevnog reda koja je predviđena za nova vijećnička pitanja i inicijative, čime je okončana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Visoko.

povezani članci

POPULARNO