Vlada FBiH: Naredbe i preporuke Kriznog štaba produžene za 14 dana

68

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u vezi sa COVID-19 u Federaciji BiH na dan 20. septembar ove godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 23. septembra.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog novih.

Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8. januara 2021. godine, Vlada Federacije BiH će izvijestiti Parlament Federacije BiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva je navedeno da je u 37. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja pacijenata na respiratoru – za 53,3 posto, smrtnih slučajeva za 28,9 posto i novopotvrđenih slučajeva oboljenja za 15,3 posto.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 139,3 slučaja na 100.000 stanovnika, a najviša je u Kantonu Sarajevo, Hercegovački-neretvanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu, saopćeno je iz Ured za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

RTV Visoko/BHRT.ba