U TOKU RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA U MONJARAMA

187

Nakon što je Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko  provela postupak javne nabavke za najpovoljnijeg  izvođača radova odabran je Konzorcij „Špic beton“ d.o.o. Zenica dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BAUART“ d.o.o. Visoko.

Trenutno se izvode radovi na šalovanju armirano – betonske ploče.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 248. 370,31 KM sa PDV-om.

Most Monjare bit će dug 11 metara, širine 9 metara sa pješačkim stazama na dvije strane.

 

Press Grada Visoko