U DONJIM ROSULJAMA NASTAVLJA SE UKLANJANJE AZBESTA SA KROVOVA ZGRADA

813

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekatau gradu Visoko, da je na osnovu saglasnosti i potpisane Odluke etažnih vlasnika KS-59, između JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i Obrt „OEMVE“ Visoko potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radovapotpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Emir Omanović direktor Obrt „OEMVE“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-59 koja se nalazi na adresi Donje Rosulje br. 28 i br. 30.

Radove će izvoditi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 14.218,00 KM.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u   narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

Za zdraviji i ljepši ambijent za život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko