U ČETVRTAK U VISOKOM FESTIVAL DJECE I MLADIH „ŠTA MI TREBA, ČUJ ME I UKLJUČI SE“

163

Festival mladih „Šta mi treba, čuj me i uključi se“ poseban je i jedinstven događaj koji će biti održan u četvrtak 2.juna. „Festival je kreacija koju su napravila djeca i mladi, nije pravio neko za njih , cilj nam je da Centar za mentalno zdravlje , zajedno sa saradnicima na projektu, uputi apel o važnosti zaštite djece i mladih, jer je mentalno zdravlje djece i mladih ugroženo. Važno je reći, ovo nije susret na kojem ćemo se zabavljati , ali ćemo na zabavan način, pokušati približiti vrlo važnu i tešku tematiku. Pozivamo sve škole, učenike, roditelje, mlade uzrasta do 19 godina da nam se u četvrtak pridruže, moramo približiti svima važnost mentalnog zdravlja. Želimo naglasiti šta je to što čini ogromnu razliku između shvatanja dječijih potreba iz njihovog ugla i onoga što odrasli misle da djeci i mladima treba.“, ističe psihologinja mr. Nermina Vehabović Rudež.

Evidentno je da postoji ogroman raskorak koji treba obilježiti, odgonetnuti šta ga čini naravno, pronaći načine za rješavanje i prevazilaženje tog raskoraka, jer mentalno zdravlje nije problem samo Centra za mentalno zdravlje. Saradnici Centra jesu i trebaju biti roditelji i društvena zajednica u kojoj živimo. Festival se realizuje u saradnji sa Mrežom vijeća učenika Grada Visokog, JU Dom zdravlja Visoko i JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko. Pozivamo vas na Festival djece i mladih – „Šta mi treba, čuj me i uključi se“, četvrtak 2.juni u 12 sati KC Altindag Visoko.

Mirha Ganić