SISTEMSKA DERATIZACIJA U ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA VISOKOG

64

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata od četvrtka (09.12.2021. g) počinje sa provođenjem obavezne preventivne sistemske deratizacije u svim zgradama na području Grada Visoko jesenja faza za 2021. g.

Obavezna preventivna sistemska deratizacija u zgradama na području grada Visoko, provodit će se u periodu od četvrtka (09. 12. 2021. g) do subote (11.12. 2021. g), te se ista vrši u cilju suzbijanja širenja glodara koji mogu biti prenosioci raznih vrsta bolesti.

Navedenu deratizaciju objekata provest će firma “Ekocijan“ d.o.o. Sarajevo.

Preventivnom sistemskom deratizacijom bit će obuhvaćene sve podrumske, tavanske i ostale zajedničke prostorije u svim zgradama na području našeg Grada.

Molimo sve etažne vlasnike – stanare da otvore svoje predulaze i na taj način obezbijede neometan pristup izvođačima radova, kako bi se navedena deratizacija izvršila što kvalitetnije i efikasnije  u svakom dijelu zgrade.

Unaprijed se zahvaljujemo na povjerenju i saradnji!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko