Petak, 19 Jula, 2024

SANACIJA UDARNIH RUPA NA PUTNOJ INFRASTRUKTURI U MZ RADOVLJE

MZ Radovlje u saradnji sa Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko pokrenula je radove na interventnom djelovanju – sanaciji udarnih rupa na putnoj infrastrukturi, dionica Radovlje – Kondžilo. Radove izvode mještani, uz stručni nadzor ovlaštenih predstavnika Grada Visoko – Koordinatora radova.

Sredstva su obezbjeđena Budžetom Grada Visoko za 2019. godinu uz učešće MZ Radovlje kojoj se ovim putem zahvaljujemo na izuzetno dobroj saradnji članova Savjeta MZ i predstavnika Gradske uprave Visoko.

Savjetuje se vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju da za vrijeme trajanja radova obrate pažnju na dionicu puta gdje se saniraju udarne rupe kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Press Grada Visoko 

povezani članci

Najnovije