Počelo krečenje stubišta u zgradama na području grada Visoko

172

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upravljanja i održavanja objekata nastavlja sa pozitivnim i efikasnim radnim aktivnostima, te je ovih dana počelo sa realizacijom aktivnosti koje se odnose na krečenje stubišta u svim zgradama na području grada Visoko.

Realizacija navedenih radova podržana je od strane JP ¨Visoko Ekoenergija¨ d.o.o. Visoko.

Služba za poslove stambenog upravljanja i održavanje objekata kroz realizaciju mnogih radnih aktivnosti i projekata, ima za cilj stvaranje boljih uvjeta za ugodniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama u gradu Visoko.