Otvoreno osam pograničnih prelaza s Hrvatskom

245

Od danas je za međunarodni saobraćaj otvoreno osam graničnih prelaza s Hrvatskom, da bi se smanjile gužve i čekanje na prelazak granice.

Odluku je donijela Mješovita komisija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a na osnovu zahtjeva za prekategorizacijom graničnih prelaza, te produžetkom radnog vremena na pojedinim prelazima.

KRISTIJAN MARKIĆ, inspektor u Graničnoj policiji BiH:

“Glavni cilj ove odluke je bio rasterećenje graničnih prelaza. Na svim graničnim prelazima u zoni odgovornosti postrojbe granične policije Doljani čekanja na prelazak državne granice nisu duža od 30 minuta”.

Odluka o privremenoj prekategorizaciji graničnih prelaza donesena je na rok od tri mjeseca i vrijedi do 12. septembra ove godine.

RTV Visoko/BHRT.ba