Srijeda, 24 Jula, 2024

Odlukom Vlade FBiH: Visoko, Gračanica, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice postaju gradovi

Vlada Federacije BiH utvrdila je i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila sedam prijedloga zakona o uspostavi gradova Visoko, Gračanica, Ljubuški, Gradačac, Čapljina, Srebrenik i Živinice, za što su ove sadašnje općine ispunile uslove iz članka 5. stavak 2. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH.

Novim zakonima određen je gradski teritorij, propisano svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređeno donošenje privremene statutarne odluke i statuta, i raspisivanje izbora. Teritorij novih sedam gradova čine sva naseljena mjesta koja su se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalazila u okviru ovih općina na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH je propisano da se grad, osim Ustavom FBiH, uspostavlja federalnim zakonom, na temelju sporazuma o udruživanju dviju ili više općina, ili odluke općinskog vijeća općine koja ispunjava propisane kriterije, a koja ima najmanje 30.000 stanovnika, odnosno u čijem gradskom centru, kao zaokruženom urbanom području, živi najmanje 10.000 stanovnika.

Također je propisano da grad predstavlja sjedište kantona i u slučaju neispunjavanja prethodnih uslova.

povezani članci

Najnovije