OBILJEŽENA 28. GODIŠNJICA OD POGIBIJE NIJAZA ŠAHINOVIĆA, DOBITNIKA NAJVEĆEG RATNOG PRIZNANJA “ZLATNI LJILJAN”

957

Današnji dan je prilika da se prisjetimo velikog čovjeka, borca, heroja, viteza, Zlatnog ljiljana Nijaza Šahinovića Nizeta. Bio je visoko moralan, hrabar i disciplinovan borac, čovjek sa velikim srcem i ljudskim osobinama. Reći za njega bio je heroj, bilo bi malo. Nize je nadasve bio obični momak i veliki ČOVJEK.

Nijaz Šahinović je rođen 24.7.1959. godine u Visokom, gdje je i živio. Pripadnik jedinica Armije BiH od 8.4.1992. godine. Poginuo u rejonu Brutusi – Treskavica – Trnovo 23.7.1995. godine, kao pripadnik 146. lbr. na dužnosti komandira 1. lahke pješadijske čete. Proizveden u čin nadporučnika. Ukopan 25.07.1995. godine na mezarju “Varoško polje” Visoko. Dobitnik je priznanja “Zlatni ljiljan”.

ŠAHINOVIĆ (Muharem) NIJAZ – NIZE
24.07.1959 – 23.07.1995.
EL-FATIHA