Obavještenje za demobilisane branioce i ratne vojne invalide o načinu podnošenja zahtjeva za egzistencijalnu naknadu

3954

U skladu sa usvojenom Uredbom o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilisane branioce (Službene novine ZDK, broj: 6/20 od 06.04.2020. godine), obavještavaju se demobilisani branioci i ratni vojni invalidi 60% i nižeg procenta da mogu preuzimati i podnositi zatjeve za novčanu naknadu.

Imajući u vidu trenutnu situaciju usljed pandemije COVID-19, podnosioci zahtjeva će obrazac preuzeti u holu zgrade Gradske uprave. Prilikom predaje zahtjeva, branioci će dobiti i redni broj sa terminom za predaju zahtjeva.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na sljedeće brojeve telefona: 032 732 557 ili 032 732 559. U Slučaju preuzimanja e zahtjeva sa web stranice potrebno je da pozovete gore navedeni broj radi davanja termina za predaju.

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJALNU NAKNADU ZA DEMOBILISANE BRANIOCE PO UREDBI ZDK.a

ZAHTJEV ZA OSTVARTVANJE PRAVA NA NOVČANU EGZISTENCIJAINU NAKNADU