OBAVIJEST ZA PODRŠKU FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je Obavijest za podršku po modelu ostalih  vrsta podrške:

Korisnici podrške su poljoprivredna domaćinstva, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika ,obrti i ostale pravne osobe.

Podrška se provodi kroz sljedeće mjere i to:

1. Sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,

2. Sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora,

3. Sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,

4. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti zadruga,

5. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja,

6. Sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza,

7. Sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

Zahtjevi za podršku podnose se lično na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisano zatvorenim kovertama do 05.10.2018. godine, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2
71000 Sarajevo

Informacije o prihvatljivim troškovima za koje se ostvaruje podrška i propisane obrasce zainteresovani mogu dobiti u sobi 20 a Općine Visoko.

Zahtjevi za podršku mogu se preuzeti sa linka:

https://fmpvs.gov.ba/poljoprivreda-obrasci/

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije