Srijeda, 17 Aprila, 2024

IZBORI 2018: PROGRAM PLAKATIRANJA IZBORNOG MATERIJALA POLITIČKIH SUBJEKATA

Na osnovu člana 13. stav 1. i člana 36. stav 2. Odluke o komunalnom redu («Službeni glasnik Općine Visoko», broj: 4/15, 5/15 i 9/17), Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke, donosi

 

P R O G R A M

plakatiranja izbornog materijala političkih subjekata ovjerenih za opće izbore

2018. godine u izbornoj kampanji na području općine Visoko

 

I

Ovim programom utvrđuje se postupak političkog oglašavanja političkih subjekata ovjerenih za opće izbore 2018. godine koja će trajati do 6. oktobra 2018. godine u sedam sati ujutro.

II

Za izlaganje oglasa, plakata, postera i sl. u svrhu izborne kampanje, određuju se stubovi javne rasvjete i to:

 

1. Ulica Sarajevska – 17 stubova;

2. Podvisoki (od Gradskog groblja do mosta za Zbilje) – 29 stubova.

Ostali stubovi javne rasvjete koji se koriste u svrhu oglašavanja i promocije privrednih i poslovnih subjekata ne mogu se koristiti za političko oglašavanje.

III

Politički subjekti ovjereni za opće izbore 2018. imat će jednak pristup stubovima javne rasvjete iz tačke II ovog programa u svrhu izborne kampanje, a u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i ovim programom.

IV

Zainteresovani politički subjekti dužni su podnijeti zahtjev nadležnoj općinskoj službi koja će isti rješavati kroz redovan upravni postupak, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti političkih subjekata.

Dodjela stubova javne rasvjete rješavat će se po podnesenom zahtjevu, a odabir istih vršit će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva kod Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, katastar nekretnina i javne nabavke.

Politički subjekt dodijeljene stubove javne rasvjete ne može ustupati niti prodavati drugom političkom subjektu.

V

Politički subjekt kojem je izdato odobrenje za postavljanje reklamnog izbornog materijala na stubovima javne rasvjete, dužan je reklamni materijal postaviti prema uslovima datim u izdatom odobrenju i to:

– reklamni materijal postaviti obostrano u metalni okvir veličine 100 x 140 cm,

– okvir pričvrstiti na dva mjesta, sa dva metalna nosača, za stub javne rasvjete.

Nadležna općinska služba će odobrenjem odrediti i druge uslove za koje ocijeni da su potrebni.

VI

Za postavljanje reklamnog izbornog materijala plaća se naknada u skladu sa Programom utvrđivanja lokacija, kriterija i naknade za postavljanje reklamnih znakova na javnim površinama općine Visoko.

VII

Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Visoko.

 

Služba za urbanizam, stambene,

geodetske poslove, katastar nekretnina

i javne nabavke   

 

Press Općine Visoko     

povezani članci

POPULARNO