OBAVIJEST ZA DEMOBILISANE BORCE,KORISNIKE KANTONALNE EGZISTENCIJALNE NAKNADE

238

Obavještavaju se demobilisani borci, korisnici prava na kantonalnu novčanu egzistencijalnu naknadu, mlađi od 57 godina života, da su obavezni u periodu od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine, Službi za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko, dostaviti ažuriranu dokumentaciju iz člana 8. stav 1. Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioce („Službene novine ZDK“, broj: 06/20 i 15/21), a sve u svrhu nastavka isplate egzistencijalne naknade u narednoj budžetskoj godini.

Tražena dokumentacija:

  1. Izjava o članovima porodičnog domaćinstva – kućna lista (za borce kod kojih je došlo do promjene broja članova domaćinstva);
  2. Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, koji su navedeni na kućnoj listi.

Ukoliko korisnik prava ne dostavi traženu dokumentaciju u gore navedenom roku, Služba će donijeti Zaključak o obustavi isplate egzistencijalne naknade.

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti u naprijed navedenom roku, na “Šalter br. 1” u šalter sali Gradske uprave Visoko.