OBAVIJEST O PRESTANKU SELEKCIJE PEPELA I LUGA U GRADU VISOKO

772

Poštovani korisnici komunalnih usluga,

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko u skladu sa Odlukom o komunalnom redu od 15.11.2017.godine, zbog završetka zimske sezone i najavljenog toplijeg vremena završava sa besplatnom dodatnom uslugom odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva tj. luga i pepela.

Završetak odvojenog prikupljanja i odvoza otpada nastalog sagorijevanjem čvrstog goriva tj. luga i pepela je u srijedu (18.3.2020.g).

Odvoz komunalnog otpada se nastavlja redovno po redovnom planu i programu.

Zahvaljujemo se stanovništvu na saradnji i ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko