Novi putevi i besplatni parkinzi na Ravnama za turiste i građane Visokog

Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ već nekoliko godina sprovodi strateški projekt pretvaranja zapuštene oblasti Ravne u Visokom u ekskluzivnu arheološko-turističku destinaciju po najvišim svjetskim standardima. Partneri Fondacije na ovom projektu su Općina Visoko i Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

S Općinom Visoko Fondacija je 21. marta 2018. potpisala Sporazum o partnerskoj saradnji u oblasti turizma i niz praktičnih koraka je sproveden u djelo tokom 2018. godine, koju je općinska administracija proglasila ‘Godinom turizma’. Vijeće Općine Visoko je 28. maja 2018.  jednoglasno usvojilo prijedlog Odluke o iznajmljivanju općinskog zemljišta Fondaciji na lokaciji Ravne na upravljanje, u svrhu formiranja Aleje suvenirnica. Također, Vijeće Općine Visoko je usvojilo Odluku o izradi Regulacionog plana ‘Ravne’ na svojoj septembarskoj sjednici. U maju 2017. Vijeće Općine je jednoglasno usvojilo odluku o proglašenju parka ‘Ravne 2’ parkom od općinskog značaja. Vijeće je još 2017. Usvojilo novi Urbanistički plan u kojem je oblast Ravne predviđena kao arheološko-turistička destinacija s rekreacijskim sadržajima.

Rješenjem broj 05-26-01384-6/18 Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, odobreno je Fondaciji ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ pravo služnosti za korištenje pristupnog puta parku ‘Ravne 2’. Ovaj put u dužini od 240 metara je izgradila i finansirala Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ do nivoa makadamskog puta.

Na osnove odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj 02-14-14373/18 od 20.09.2018, pod predsjedanjem premijera Miralema Galijaševića, odobrena su finansijska sredstva Fondaciji namijenjena subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture. Na osnovu  Ugovora s Ministarstvom privrede Zeničko-dobojskog kantona broj 94-14-14373-16/18 od 3.10.2018. asfaltiran je ovaj put tokom oktobra 2018. i predat na korištenje građanima Visokog, BiH i gostima iz čitavog svijeta. Izvođač radova bila je firma ‘Mušinbegović Gradnja’ iz Visokog. Nadzor je osigurala Općina Visoko.

Osim puteva asfaltirani su i parkinzi na parcelama Fondacije na Ravnama. Svi parkinzi na privatnim parcelama Fondacije te javnim površinama u vlasništvu Općine Visoko i ZDK bit će besplatni za korištenje.

Ovo je sjajan primjer saradnje vladinog i nevladinog sektora u oblasti razvoja turzima, koji može poslužiti kao primjer ostalima.

povezani članci

Najnovije