NOVA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO U UTORAK 20. NOVEMBRA

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 24. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati: 

20.11.2018. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke  o izmjenama  i dopunama Statuta općine Visoko,

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica,

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Općinskog vijeća Visoko

3. Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

4. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

5. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

6. Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sistema video-nadzora na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske  načelnice

8. Prijedlog odluke o uspostavi prava lične služnosti na zemljištu označenom kao ,k.č.3985/1 KO Visoko   u korist JKP “Gradska    groblja”d.o.o Visoko  u svrhu proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

9. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao , k.č.3983/2 Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

10. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao, k.č. 4075 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

11. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

Najnovije