Srijeda, 17 Aprila, 2024

U OPĆINI VISOKO NASTAVLJENA EDUKACIJA O USPJEŠNOJ PRIMJENI MODELA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Predstavnik Ministarstva privrede ZDK u saradnji sa stručnim konsultantima kompanije ConVita d.o.o. jučer su u Maloj sali Općine Visoko održali edukaciju koja predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih ka obrazovanju i stručnom usavršavanju javnih tijela sa područja ZDK za primjenu modela javno privatnog partnerstva (JPP).

Na edukaciji su učestvovali uposlenici Općine Visoko, volonteri, kao i direktori i uposlenici javnih ustanova i javnih preduzeća.

Kroz saradnju sa projektom unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), kojeg je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), Zeničko dobojski kanton je u ljeto 2016.godine donio novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Konsultacije koje se provode u okvirima ovog Zakona imaju zadatak usmjeravanja javnih tijela ka ispravnoj i krajnje efikasnoj primjeni modela JPP-a.

„Edukacije se sastoje iz dva dijela. Prvi dio je teoretski, a danas smo tu u Visokom kako bismo održali drugi dio, tzv.menitoring. Zadatak današnjih konsultacija je pripremanje lokalne zajednice za katalog projekata JPP-a za 2019.godinu. Cilj je kraće upoznavanje sa zakonskim okvirom ZDK-a koji se tiče JPP-a, pružanje pomoći pri sagledavanju i uvrštavanju novih ideja u katalog. Do sada imamo 26 potencijalnih partnera, a trenutno radimo na 8 projekata JPP-a,“ izjavio je pomoćnik ministra privrede ZDK, Osman Buza.

Pomoćnik ministra privrede je dodao kako Općina Visoko ima dosta kvalitetnih projektnih ideja koje treba razraditi, ali i činjenicu da je pomoć Ministarstva za privredu neophodna kako bi poboljšala uvjete rada građana naše općine.

Ni jedna zemlja, društvo ili ekonomija se ne može razvijati naporima javnog ili samo naporima privatnog sektora, jer oba imaju specifičnu ulogu, prednosti i ograničenja. Javno-privatno partnerstvo je prostor koji omogućava brže i bolje rezultate, jer uvažava te različitosti i transformira ih u konkretne prednosti. Izazov je prepoznati te različitosti i usmjeriti ih da, kroz pravičan i transparentan zakonski okvir, djeluje u interesu građana.

Press Općine Visoko

povezani članci

POPULARNO