NAČELNICA BABIĆ:”U PROTEKLE 4 GODINE ULOŽILI SMO ZNAČAJNA SREDSTVA ZA ADAPTACIJU ŠKOLSKIH OBJEKATA”

169

Općinska načelnica Amra Babić sa saradnicima obišla je tri osnovne škole u kojima su nedavno okončani radovi na sanaciji i rekonstrukciji unutrašnjih prostorija.

Riječ je o osnovnim školama “Kulin Ban” Visoko i “Safvet-beg Bašagić” Visoko, te “Alija Nametak” Buci.

“U ovoj školskoj godini u našoj školi je završen jedan značajan projekat, sanacija učeničkih mokrih čvorova. Zahvaljujem  se načelnici što ima sluha za obrazovanje i što već par godina iz općinskog budžeta ulaže novac za škole”, kazala je Amira Džafić, direktorica “Alija Nametak” Buci, te dodala da je osim ovoga realiziran i projekat izmjene portala na objektu, te uređenje školskog dvorišta gdje je uređen kutak za učenike.

U osnovnoj školi “Safvet-beg Bašagić” Visoko prošlog mjeseca su završeni radovi na zamjeni dotrajalih portala na sportskoj sali.

“Zadovoljni smo adaptacijom naše fiskulturne sale koja je sada mnogo ljepša i funkcionalnija, a prošle godine smo također u saradnji sa Općinom realizirali projekat sanacije mokrih čvorova za učenike. Osim toga, u saradnji sa Općinom uredili smo i zelenu površinu u našem školskom dvorištu i zaista smo zahvalni načelnici i nadamo se i budućoj saradnji”, kazala je Selma Trebo, direktorica “Safvet-beg Bašagić” Visoko.

Pored navedenih završen je i projekat sanacije krova sportske sale i zamjena stolarije u OŠ “Kulin Ban” Visoko.

“Taj projekat predstavlja nastavak ranijih ulaganja Općine Visoko u ovoj školi. Želim najaviti da u saradnji sa Općinom, Ambasadom Bugarske i UNDP-om, ulazimo u projekat sanacije sanitarnih čvorova koji predstavlja temeljitu rekonstrukciju i to će predstavljati značajan projekat za učenike naše škole kao i sve ostale korisnike naše fiskulturne sale. Također, Aktiv direktora osnovnih i srednjih škola općine Visoko dao je podršku koji je u pripremi, a to je konverzija grijanja u školama. Taj projekat bi nam u budućnosti omogućio lakše, jeftinije i ekološki bolje zagrijavanje školskih objekata”, kazala je Azra Žolja, direktorica OŠ “Kulin Ban” Visoko i predsjednica Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, te istakla da očekuje da će Vlada ZDK i nadležno Ministarstvo  podržati pomenuti projekat.

Osnovnu i srednju školu kao javnu ustanovu osniva Skupština Kantona, u skladu sa principima i standardima utvrđenim zakonom, te samim tim Osnivač je dužan da obezbijedi sredstva za osnivanje i rad u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu i srednju školu i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila.

Škole se u svakodnevnom radu susreću sa nizom problema, posebno finansijske prirode, jer sredstva koja Kanton izdvaja za škole često nisu dovoljna za izmirenje osnovnih materijalnih troškova, a naročito za projekte adaptacije školskih objekata. Dakle, Kanton je obavezan da finansira ne samo nastavni proces nego i kapitalna ulaganjau škole, plaće uposlenika i sve druge troškove.

“Izdvojena sredstva ZDK u prethodnim godinama nisu bila ravnomjerno raspoređena u općinama. Iako je budžet Općine Visoko dvadeset puta manji od budžeta ZDK, ipak smo se odlučili da određeni dio budžetskih sredstava usmjerimo prema kapitalnim ulaganjima, tačnije u sanaciju i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola. U posljednje četiri godine sa nivoa ZDK uloženo je 400. 000 KM za sanaciju školskih objekata sa područja općine Visoko. Isto toliko Općina Visoko je, iako to nije u njenoj nadležnosti, uložila u projekte za rekonstrukciju školskih objekata koji su bili u veoma lošem stanju i u kojima su bili otežani uslovi za nastavu. Navedeni projekti oslikavaju opredjeljenost Općine Visoko kojoj je osnovni cilj stvaranje boljeg ambijenta za rad nastavnog osoblja i naše djece“, izjavila je načelnica općine Visoko, Amra Babić.

Dakle, iako su škole u nadležnosti Kantona koji je kao osnivač dužan da osigurava sva potrebna sredstva za škole, Općina Visoko u proteklim godinama iz svog budžeta uložila je značajna sredstva za adaptaciju brojnih školskih objekata.

Uzet ćemo za primjer pet osnovnih škola sa područja Visokog i vremenski period od 2014. do 2018. godine.

U ovom vremenskom razdoblju za osnovnu školu “Kulin Ban” sa nivoa Zeničko-dobojskog kantona uloženo je 7.000 KM, dok je sa Općinskog nivoa uloženo 59.000 KM.

Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre dobila je 270.000 sa Kantonalnog nivoa i 200.000 KM sa Općinskog nivoa.

U istom vremenskom periodu OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno sa Kantonalnog nivoa dobila je 76.000 i 42.000 KM iz budžeta Općine Visoko.

Osnovna škola „Alija Nametak“ Buci za uređenje i adaptaciju objekta sa Kantonalnog nivoa imala je na raspolaganju 21.300 KM, a sa Općinskog 23.500 KM.

I od 2014. do 2018. godine, osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Visoko sa Kantonalnog nivoa dobila je 18.000 KM, dok je iz Općinskog budžeta dobila 34.000 KM.