Petak, 19 Aprila, 2024

Na području općine Visoko ukupno je registrovano 2134 poljoprivredna gazdinstva

Na području općine Visoko ukupno je registrovano 2134 poljoprivredna gazdinstva od čega je:

– 1950 – porodična poljoprivredna gazdinstva PPG
– 184 – poljoprivredna obrta
– 250 proizvođača mlijeka – fizička lica
– 28 registrovanih farmi ( 5 i više muznih grla)
– 25 farmi za tov brojlera, kapaciteta preko 100 000 brojlera u turnusu
– 52 registrovana plastenička obrta
– 150 aktivnih registrovanih pčelara
– 2 certifikovana organska proizvođača
– preko 50 zanatskih tradicionalnih proizvođača suhog mesa
– 1,550 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta prema Registru

povezani članci

POPULARNO