Četvrtak, 29 Februara, 2024

Na području Grada Visokog: Zahtjev za formiranje stručnog tima kao pomoć u redovnom radu osnovnih i srednjih škola

Roditelji osnovnih i srednjih škola sa područja Visokog zahtjevaju formiranje stručnog tima od nadležnih u ZDK.

PREDMET: Zahtjev za formiranje stručnog tima, u sastavu: psiholog, defektolog, logoped i socijalni radnik, kao pomoć u redovnom radu osnovnih i srednjih škola na području Grada Visokog

Poštovani,

Obraćamo Vam se kao neformalna skupina naprijed navedenih kolektiva u sastavu direktora, članova Vijeća roditelja i Školskog odbora, radi razmatranja i realizacije uvođenja stručnog tima u osnovne i srednje škole na području Grada Visokog, a koji bi činili radnici sljedećih zanimanja: defektolog, logoped, dva psihologa (gdje bi jedan imao primarni domen rada u osnovnim, a drugi u srednjim školama), i socijalni radnik. Potrebu za formiranjem jednog ovakvog tima vidimo u sve prisutnijim problemima i izazovima sa kojim se u svakodnevnom radu susreće i nastavno osoblje, ali i djeca (kako ona kojima je pomoć potrebna, tako i preventivno kompletna populacija osnovnih i srednjih škola). Iz dana u dan javljaju se nove okolnosti koje stvaraju izazove i probleme u nesmetanom i pravilnom radu, odgoju, usmjerenju i nadzoru djece kroz krovne obrazovne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja. Upoznati smo da prema trenutnim pedagoškim standardima uvođenje naprijed traženih stručnih lica podrazumijeva normativno uređene procedure gdje je potrebno (prema broju školske djece i defektiranih slučajeva), ispuniti uslove za upošljavanje stručnih lica u pojedinačnim školama. Smatramo da ovakvo kruto navedene standarde u praktičnoj realizaciji teško uspijevamo zadovoljiti budući da je za iste potrebna potvrda licenciranih ustanova, a za što se veliki broj roditelja ne odlučuje zbog složenih procedura i stvaranja stigma kod djece. Dešava se da djeca sa vidnim defektima nemaju prilagođene planove, niti pomoć u radu, a zbog naprijed navedenih procedura i uslova, u praksi se dešava da štetu trpi cjelokupan obrazovni sistem, i to: nastavnici koji imaju svakodnevne poteškoće u organizaciji i realizaciji nastave, učenici kojima je stvarna pomoć potrebna, kao i ostala djeca na koju se negativno reflektuje uspjeh u ispunjavanju zadatih planova i programa. Svrha realizacije ovog Zahtjeva je pomoć djeci kojima je to potrebno, ali i preventivno djelovanje na kompletnu populaciju osnovaca i srednjoškolaca koji se u izazovnim vremenima svakodnevno susreću sa novim trendovima na koje teško može odgovoriti i nastavno osoblje, ali i roditelji kao pojedinci.

Inicijativa formiranja tima sa stručnim licima bi se realizovala na način da resorne institucije odobre formiranje istog, te u saradnji sa osnovnim i srednjim školama preciziraju dinamiku rada i posjeta. Naš prijedlog je jedna škola – jedan dan, gdje bismo imali proporcionalno raspoređen stručni tim u svakoj školi. Također, ovo smatramo prijelaznim rješenjem, odnosno, do mijenjanja pedagoških standarda i upošljavanja naprijed navednih stručnih lica u regularan radni odnos u školama. Drugim riječima, traženi stručni tim predstavlja prijelazno rješenje do izrade novih kriterija za upošljavanje psihologa (koji neće biti stigmatizirajući!), i to u svakoj osnovnoj i srednjoj školi, i koji neće podrazumijevati određeni broj djece sa utvrđenim defektima od nadležne socijalne ili zdravstvene ustanove u svakoj pojedinačnoj školi. Kao rezultat ćemo dobiti dugoročnu prevenciju i vršnjačkog nasilja, ali i mnogih drugih destruktivnih ponašanja, što svakako i jeste cilj. Pored toga, izmjena standarda za upošljavanje prvensteveno psihologa, ali i logopeda i defektologa, omogućit će i učenicima i nastavnom osoblju puno kvalitetniji rad, kao i prevenirati nadolazeće izazove u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Cijeneći aktivnu problematiku na terenu, molimo vas da ovo pitanje uzmete u hitnu proceduru rješavanja i odlučivanja, te da pozitivno odlučite po upućenom Zahtjevu.

Za eventualne dopune i neposredne kontakte, budite slobodni obratiti se Vijeću roditelja Osnovne škole Safvet-beg Bašagić Visoko.

Lijep pozdrav,

Visoko, decembar 2023. godine

PRILOG: Lista potpisa prema navedenim školama

VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZDK
PEDAGOŠKI ZAVOD

Vijeće roditelja, direktori škola, predsjednici Školskih odbora za:

Osnovna škola “Safvet-beg Bašagić” Visoko
Osnovna škola “ Kulin ban” Visoko
Osnovna škola “ Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno, Visoko
Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, Visoko
Osnovna škola “Alija Nametak” Buci, Visoko
Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” Moštre, Visoko
Osnovna škola za muzičko obrazovanje “Avdo Smajlović”, Visoko
Gimnazija ‘’Visoko’’,Visoko
Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović” Visoko
Medresa “Osman efendija Redžović” Veliko Čajno, Visoko
Franjevačka klasična gimnazija, Visoko

 

 

povezani članci

POPULARNO