Ministar Zukić: Regresiranje kamata omogućit će lakše poslovanje malih poduzeća i obrtnika

68

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić izjavio je za medije nakon održane sjednice Vlade FBiH u Mostaru kako će Ugovor s Razvojnom bankom FBiH o saniranju kamata koje nastanu u periodu korištenja sredstava garantnog fonda, omogućiti lakše poslovanje malih poduzeća i obrtnika.

Ukupan iznos sredstava namijenjenih za subvencioniranje dijela kamate je 6.000.000 KM i ona su osigurana ovogodišnjim Budžetom FBiH.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru dala prethodnu suglasnost za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garancijski fond između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojne banke Federacije BiH.

Cilj je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja poduzeća i kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, kao i za kreditno-garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate.

Po riječima ministra Zukića, sredstva će biti refundirana do 4,5 posto mjesečne kamate, i ukupno za tu svrhu planirano je šest miliona maraka, a davat će se kvartalno.

  • Tako da će oni sredstva koja su dobili na taj način faktički koristiti besplatno, a sve u svrhu pomoći i lakšeg poslovanja u periodu koji slijedi – kazao je ministar Zukić.

Subvencije mogu, bez javnog poziva i po automatizmu, koristiti svi subjekti male privrede koji su korisnici kredita po kreditno-garantnim programima za 2020. godinu, kao i budući korisnici kredita po programima za 2021. godinu za prvi, drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili sve kreditne obveze.

RTV Visoko/Press Vlade FBiH