Medresa “Osman ef. Redžović”: Mjesto na vakifskoj ploči dobila tri nova vakifa

260

Mjesto na vakifskoj ploči danas su dobila tri nova vakifa, Planinčić Muniba iz Buzić Mahale, Visoko, te još dva vakifa, majka i sin, koji su izrazili želju da se njihova imena ne publiciraju.

Na taj način dobili smo 70., 71. i 72. vakifa na novoj vakifskoj ploči, odnosno 536., 537. i 538. vakifa od osnivanja Medrese do danas.

Molimo Allaha, džellešanuhu, da ukabuli doprinos naših vakifa razvoju Medrese.

Promocija novih vakifa očekuje se kada to uvjeti dozvole.

RTV Visoko/Medresa “Osman ef. Redžović”