Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

MANIFESTACIJA “VISOČKO LJETO 2019.” OD 22. DO 26. JULA

Grad Visoko i ove godine organizuje privredno-kulturnu manifestaciju „Visočko ljeto 2019.g.“ i to: 

1. Dani kulture i sporta od 22.07. do 26.07.2019. godine.

2. Dani trgovine od 27.07. do 02.08.2019. godine.

Nosilac aktivnosti manifestacije „Visočko ljeto 2019.“ je Služba za poslove Gradonačelnice i Gradskog vijeća i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Prijavu za učešće u dijelu manifestacije Dani kulture i sporta zainteresovani mogu podnijeti u šalter sali Gradske uprave Visoko, Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti u periodu od 26.06. do 08.07.2019. godine. Detaljnije informacije za dane kulture i sporta mogu se dobiti u kancelariji broj 11, telefon 032/732-500 lok.536 ili na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba. Kontakt osobe su: Amra Omerbegović i Esma Sirčo.

Pozivamo fizička lica i pravne subjekte koji žele uzeti učešće u Danima trgovine da za rezervaciju štandova i javnih površina prijave mogu podnijeti u Gradskoj upravi, šalter sala u periodu od 10.07. do 26.07.2019. godine.

Detaljnije informacije možete dobiti na broj: 032/732-545. Kontakt osoba za rezervaciju štandova i javnih površina je Sulejmana Smajlović.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko 

povezani članci

POPULARNO