KŠCZ organizovao obuku o donošenju odluka u kriznim situacijama

“Donošenje odluka u kriznim situacijama” bila je tema redovne godišnje obuke koju je za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ) u Neumu organizirala Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ) Zeničko-dobojskog kantona.

Predavač prof.dr. Zijada Rahimić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu smatra da su postignuti postavljeni ciljevi obuke, a zahvaljujući aktivnom učešću i angažmanu svih učesnika.

– Naglasili smo koliko je donošenje odluka u vanrednim, kriznim situacijama bitno iz ugla zajednice, iz ugla same organizacije, kao što je civilna zaštita, koliko je bitno pravovremeno kreiranje kriznog plana i kakav treba da bude sastav tima za rješavanje kriznih situacija. Naglasili smo također koliko je bitno komuniciranje, na koji način komunicirati u timu kada se donose odluke, šta znači dobro donesena odluka i na koji način komunicirati s javnošću – rekla je prof.dr. Rahimić.

Zajedno s članovima KŠCZ-a, na obuci su učestvovali, u svojstvu komandanta, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jasmin Čajić, kao komandant odbrane od poplava, te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić.

Aličić navodi da se ovakve obuke organizuju najmanje jednom u dvije godine s ciljem dodatnog podizanja kompetencija KŠCZ-a i članova Vlade, a ovakve edukacije redovno se organiziraju i za sve službe za spašavanje koje djeluju u sastavu KUCZ-a.

-Imajući u vidu da se pojedini članovi štaba ponašaju drugačije u kriznim situacijama, željeli smo da im kroz ovu obuku damo više odlučnosti i odvažnosti da kada se desi krizna situacija. Iz tih razloga se i formiraju štabovi, kao što je

KŠCZ, da preuzme maksimalnu odgovornost u kriznim situacijama – rekao je Aličić.

Press služba ZDK

povezani članci

Najnovije