JKP Visoko: Nastavlja se zamjena dotrajalih i oštećenih kanti u Visokom

150

JKP ‘VISOKO’ putem Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada jutros je u gradu Visoko nastavilo sa realizacijom aktivnosti koje se odnose na zamjenu dotrajalih i oštećenih malih kanti koje se koriste za odlaganje sitnog komunalnog otpada.

Navedeni projekat finansiran je iz vlastitih sredstava JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Realizacija radova na zamjeni dotrajalih i oštećenih malih kanti u gradu Visoko traje već nekoliko sedmica, gdje su dotrajale i oštećene male kante zamijenjene novim, te je na mnogim lokacijama u gradu Visoko gdje se do sada nisu bile nikako postavljene male kante za odlaganje sitnog komunalnog otpada, postavljene nove.

Cilj navedenog projekta je bolji ambijent i bolja higijena za odvijanje svakodnevnih aktivnosti svakog stanovnika Grada Visoko.

JKP “VISOKO“ ovom prilikom upućuje molbu svim stanovnicima i korisnicima komunalnih usluga u gradu Visoko, da u svojim ulicama i naseljima svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog (kontejneri, velike kante, itd), a da male kante koje su raspoređene po gradu isključivo koriste za sitne komunalne otpatke za koje su iste namijenjene.