JKP Visoko: Javni oglas za prodaju rashodovanog vodovodnog materijala

204

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko informiše javnost u gradu Visoko da je objavljena prodaja rashodovanog vodovodnog materijala putem javne licitacije sistemom pismenih ponuda.

Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje. Ponuda se može dati za jedan ili za više lotova. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju sva pravna i fizička lica.

Svi zainteresovani pravni i fizički subjekti potrebni obrazacac za učešće mogu preuzeti na sljedećem linku: JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANOG VODOVODNOG MATERIJALA