JKP Visoko: Demanti na neistinite tvrdnje kandidata stranke SDA za gradonačelnika Grada Visoko

746

Dana, 09.11.2020. godine na RTV VISOKO  u predizbornoj emisiji “Debata kandidata za gradonačelnika/icu grada Visoko“, kandidat stranke SDA za gradonačelnika Grada Visoko gospodin Mirza Ganić iznio je neistinite tvrdnje, koje se odnose na cijenu priključka za fizičko lice na jedinstvenu vodvodnu mrežu Grada Visoko.

U cilju ispravnog informisanja javnosti i stanovništva Grada Visoko tim povodom JKP ¨VISOKO¨ d.o.o Visoko daje sljedeće saopćenje:

Općinsko vijeće Visoko, na 11. sjednici održanoj 29.09.2017. godine, donijelo je ODLUKU o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, po kojoj cijena izrade vodovodnog priključka za fizičko lice na jedinstveni vodovodni sistem tada Općine Visoko, a sada Grada Visoko iznosi 846,15 KM bez uračunatog PDV-a.

Prema tome, navodimo da danas cijena priključka za fizičko lice na jedinstvenu vodovodnu mrežu Grada Visoko iznosi 990,00 KM sa uračunatim PDV-om, gdje naši korisnici imaju mogućnost plaćanja na više mjesečnih rata.

Napominjemo da je do dana donošenja navedene Odluke na Općinskom vijeću Visoko cijena  priključka za fizičko lice na jedinstvenu vodovodnu mrežu tada Općine Visoko bila  varijabilna i određivala se prema pojedinačnom Zahtjevu korisnika.

Cijena priključka za fizičko lice na jedinstvenu vodvodnu mrežu Grada Visoko, nakon donesene Odluke na Općinskom vijeću Visoko postala je fiksna bez obzira gdje se nalazi građevinski objekat na području grada Visoko, ako tehnički uvjeti dozvoljavaju prikjučak.

Jako je bitno da javnost, korisnici komunalnih usluga i stanovništvo Grada Visoko znaju, da sve radne aktivnosti koje JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko obavlja u sklopu svojih djelatnosti izvodi u skladu sa važećim donesenim Odlukama i Odobrenjima izdanim od strane nadležnih državnih organa“, navodi se u saopćenju JKP Visoko.