Imena žrtava koje će biti ukopane 11. jula u Potočarima

Na zajedničkoj dženazi 11. jula 2018. godine u Memorijalnom centru u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci 35 žrtava genocida. 

Bit će ukopani:

1. Omer (Mušan) Alić, 1963. 2. Muhamed (Ređo) Alić, 1978. 3. Fahrudin (Abdulah) Ališević, 1972. 4. Suvad (Osman) Avdić, 1962. 5. Hazim (Hasan) Beganović, 1974. 6. Suad (Muharem) Begović, 1974. 7. Kiram (Mustafa) Bektić, 1953. 8. Ramo (Hasan) Borić, 1955. 9. Bajro (Huso) Budović, 1940. 10. Edin (Ahmo) Burić, 1977. 11. Salem (Sulejman) Čakanović, 1960. 12. Aziz (Esed) Dautbašić, 1964. 13. Nijazija (Mustafa) Dudić, 1973. 14. Remzija (Salih) Dudić, 1975. 15. Avdija (Muhamed) Gušić, 1953. 16. Šahin (Šaban) Halilović, 1924. 17. Ahmet (Alija) Hasanović, 1932. 18. Nesib (Zejnil) Hasanović, 1957. 19. Hamdija (Ramo) Hasić, 1964. 20. Sejad (Osman) Husejnović, 1975. 21. Vesid (Hasan) Ibrić, 1979. 22. Šaban (Ibrahim) Ikanović, 1960. 23. Hazret (Juso) Kadrić, 1972. 24. Nijaz (Nezir) Kadrić, 1974. 25. Senad (Šaban) Malić, 1975. 26. Feris (Bajro) Mehmedović, 1978. 27. Safet (Omer) Merdžić, 1949. 28. Hajro (Alija) Muhić, 1943. 29. Nesad (Mujo) Mujčinović, 1972. 30. Asim (Alija) Mujić, 1950. 31. Kadrija (Hajro) Musić, 1973. 32. Salih (Hadžo) Selimović, 1955. 33. Hamed (Huso) Smajić, 1943. 34. Ahmo (Salih) Smajić, 1952. 35. Rizo (Abid) Sulejmanović, 1965.

Do sada je u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima ukopano 6.575 žrtava genocida, prenosi Fena.

povezani članci

Najnovije