JAVNI POZIV POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROMOCIJU PROIZVODA I USLUGA PUTEM TURISTIČKOG INFO CENTRA OPĆINE VISOKO

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko, pomoćnica načelnice u Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa poslovnih subjekata za promociju proizvoda i usluga putem  Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turističkog info centra općine Visoko

 

1. Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti općine Visoko raspisuje javni poziv poslovnim subjektima sa područja općine Visoko da iskažu interes za promociju svojih proizvoda i usluga putem Turističkog info centra općine Visoko koji djeluje unutar navedene Službe.

2. Promocija proizvoda i usluga privrednih subjekata će se vršiti na način da se putem raznovrsnog promotivnog materijala promovišu i oglašavaju proizvodi i usluge poslovnih subjekata, i to putem: video materijala, mapiranjem objekata na karti, zatim putem: flajera, letaka, brošura, kao i putem zvanične web stranice Turističkog info centra Općine Visoko.

3. Naknada za promociju proizvoda i usluga na način opisan u tačci 2. javnog poziva iznosit će 10 KM za fizička lica i 20 KM za pravna lica, na mjesečnom nivou.

4. Međusobni odnosi između Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turističkog info centra općine Visoko i poslovnog subjekta, koji je zaintresovan za ovaj način propagande svojih proizvoda će se regulisati ugovorom.

5. Poslovni subjekti koji imaju interes za promovisanjem svojih proizvoda i usluga, potrebno je da svoje prijave podnesu na adresu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turistički info centar općine Visoko najkasnije do 25. 07. 2018. godine.

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović

 

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije