Petak, 23 Februara, 2024

Gradsko vijeće usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju od 10.000.000 KM za razvoj infrastrukture u Visokom

Na današnjoj 26. sjednici GV Visoko usvojena je Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko. Ovom Odlukom Gradsko vijeće Visoko daje saglasnost na kreditno zaduženje Grada Visoko kod Razvojne Banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje infrastrukturnih projekata u iznosu od 10 miliona KM.

Otplata kredita će se vršiti iz budžeta Grada Visoko, a sredstva potrebna za otplatu kredita će biti planirana u budžetu Grada Visoko u svim godinama otplate.

Uslovi pod kojima će se Grad Visoko zadužiti i potpisati Ugovor o kreditu su:

  • -Iznos kredita: 10.000.000,00KM
  • – Rok otplate: 12godina (144 mjeseca)
  • – Kamatna stopa: 2,50% fiksna
  • – Naknada: 0,30% jednokratno
  • – Otplata kredita: mjesečna
  • – Povlačenje kreditnih sredstava: u tranšama

Grad Visoko se obavezuje da će obaveze po kreditu biti rangirane kao prioritetne u odnosu na sve ostale obaveze iz budžeta u narednim godinama, a Gradsko vijeće će biti pravovremeno informisano o kreditnom zaduženju. Za potrebe osiguranja kredita Grad Visoko će kao instrument osiguranja kredita izdati mjenice.

Gradsko vijeće Visoko ovlašćuje Gradonačelnika da u ime Grada Visoko potpiše ugovor o kreditnom zaduženju Grada Visoko sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine, da kao instrumente osiguranja kredita prema ovoj Odluci izda i potpiše bjanko ovjerene mjenice sa pripadajućim mjeničnim izjavama, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju vezanu za realizaciju predmetnog zaduženja.

RTV Visoko/Visoko.co.ba

povezani članci

POPULARNO