NASTAVAK BRIGE ZA SVE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA – USVOJENA ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE

233

Vijećnici Gradskog vijeća Visoko na današnjoj sjednici su usvojili i Odluku o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području Grada Visoko.

– Nastavljamo da vodimo brigu o svim našim stanovnicima i o svim kategorijama stanovništva, s posebnom pažnjom prema socijalnim kategorijama, ali i porodiljama, mladima, djeci i ljudima koji su u potrebi. Ovom Odlukom predviđeni su sljedeći vidovi podrške i pomoći: Jednokratna i druga materijalna pomoć licima koja se nađu u stanju socijalne potrebe, Jednokratni poklon za novorođeno dijete, Novčana pomoć za djecu sa hrnoničnim oboljenjima i poteškoćama u razvoju, Novčana pomoć za finansiranje troškova dženaze/sahrane/ukopa, Novčana pomoć pojedincima (podrška vantjelesnoj oplodnji), Stalna novčana pomoć (u obimu od 40% potrebnih sredstava), kao i Plaćanje participacije za smještaj djece u prihvatnu stanicu. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

U sklopu Odluke između ostalog je predviđeno pravo na jednokratni poklon za novorođeno dijete koji može ostvariti svako dijete koje je upisano u matične knjige rođenih koje se vode na području Grada Visoko uz predočeno Uvjerenje izdato od nadležne Gradske službe.

Pravo se ostvaruje u iznosu od 100,00 KM za jedno dijete, blizanci 500,00 KM, troje djece 3.000,00 KM (jednim porodom). Također, tu je i novčana pomoć za djecu sa hrnoničnim oboljenjima i poteškoćama u razvoju i to u iznosi jednokratno od 500 KM godišnje.

Nastavlja se i novčana pomoć pojedincima kroz podršku vantjelesnoj oplodnji, a pravo na novčanu pomoć bračnim parovima u svrhu sufinansiranja dijela troškova za biomedicinski potpomognutu oplodnju mogu ostvariti bračni partneri koji se iz medicinskih razloga ne mogu ostvariti kao roditelji prirodnim putem, za prvi pokušaj u iznosu od 1.000,00 KM, a za drugi i svaki naredni u iznosu od 2.000,00 KM, uz predočenu dokumentaciju izdatu od strane ovlaštene zdravstvene ustanove, kojom se dokazuje ispunjavanje uslova.

RTV Visoko/Gradska uprava Visoko