EVIDENCIJA DJECE-POLAZNIKA PROGRAMA OBAVEZNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA POČINJE 10. DECEMBRA

676

Evidencija djece – polaznika Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja  u godini pred polazak u osnovnu školu u ZDK počinje 10. decembra i trajat će do 20. decembra tekuće godine. O detaljima i načinu upisa polaznika u godini pred polazak u osnovnu školu u školskoj 2021/2022. godini mi smo razgovarali sa gospođom Amrom Pajt, predsjednicom Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Visokom.

˝Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je i ove  školske godine planiralo realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u svim ustanovama,dakle objektima javnih i privatnih predškolskih ustanova, koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, koji vodi Ministarstvo, ali i u objektima centralnih i područnih osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, s tim da se ne remeti nastavni proces.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini namjenjen je djeci koja će do 1. marta 2022. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u novoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova ˝- kazala nam je predsjednica Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola u Visokom, Amra Pajt.


Evidencija djece će se obaviti isključivo putem elektronske komunikacije između škola i roditelja/staratelja djece. Za evidentiranje istiće naša sagovornica nije potrebno prilaganje bilo kakve dokumentacije.

 ˝Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole. U cilju zaštite zdravlja djece, roditelja i svih radnika u osnovnim školama, evidencija djece će se obaviti isključivo putem elektronske komunikacije između škola i roditelja/staratelja djece˝- otkriva nam predsjednica Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola.

O upisu djece u Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebnoj dokumentaciji, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji će biti obaviješteni putem sredstava javnog informisanja i putem obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Amra Čosić