Petak, 19 Aprila, 2024

ASFALT STIGAO U NASELJE LJETOVIK

U skladu sa Javnim pozivom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koji je raspisan za dodjelu grant sredstava s ciljem rješavanja problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2017.godinu, Općina Visoko je aplicirala sa projektom “Izgradnja i unapređenje prateće komunalne infrastrukture u romskom naselju Ljetovik”.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH je odobrilo sredstva u iznosu od 100 000 KM, a Općina Visoko ovaj projekat sufinansira sa 25 666 KM.

Općina Visoko je zakonskom procedurom izabrala  “Konzorcij Ado – Trans d.o.o. Visoko, Termobeton d.o.o. Breza i JKP Visoko d.o.o. Visoko” za najpovoljnijeg izvođača s kojim je 18. oktobra 2018.godine potpisan ugovor.

Ovim projektom je izvršena modernizacija u snabdijevanju vodom planiranog dijela romskog naselja.

Završetak radova se očekuje do 15.12.2018.godine, a realizacija projekta protiče prema planiranoj dinamici.

Sveobuhvatni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma “Construct ProjeKt” d.o.o. Zavidovići.

Press Općine Visoko 

povezani članci

POPULARNO