U TOKU RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TURISTIČKOG PUTA RAVNE

489

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke realizuje projekat rekonstrukcije turističkog puta Ravne, dionica puta R 445-izletište Ravne.

Nakon provedenog postupka javne nabavke za izvođača radova izabrana je “MGV GRADNJA” d.o.o. Zavidovići, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Nakon završenih zemljanih radova i polaganja drenažnog sistema u toku su radovi na postavljanju vodovodnih cijevi u cilju dogradnje vodovodnog sistema, kao i izrada tamponskog sloja.

Radovi se izvode prema utvrđenoj dinamici, propisanim zakonskim regulativama i tehničkim uslovima za građenje.

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko